Corona virus

Op deze pagina vind je belangrijke informatie omtrent het corona virus.

We mogen weer opstarten met onze activiteiten in het bad! Hierbij uiteraard alle veiligheidseisen in acht genomen. Vanaf heden gaan alle activiteiten door, ook de MBVO lessen. Douches en wc’s mogen weer gebruikt worden, weliswaar met 1,5 meter afstand van elkaar. We willen iedereen vragen om hier goed op te letten.

Klik op onderstaande PDF-bestanden voor meer informatie.
Zwembad De Smagtenbocht – zwemlessen
Zwembad De Smagtenbocht – doelgroepen

Verder willen wij jullie informeren over de volgende zaken:

Baby/peuterzwemmen
– Zwemmers dienen zich in te schrijven voor de les. Dit kan telefonisch of per email vanaf één week voorafgaand aan de les, tot één dag van tevoren tot uiterlijk 17.00 uur.
– Er is een maximum van twaalf zwemmers (en twaalf ouders).
– Lessen gaan door als er minimaal vijf zwemmers zijn. Indien de les komt te vervallen, ontvang je hier één dag van tevoren bericht van per telefoon.
– Betalen van de lessen kan alleen met pin.
– Per kind is maximaal één volwassene toegestaan.
– Ouders/verzorgers dienen hun zwemkleding te dragen onder hun gewone kleding.
– Er dient zelf gezorgd te worden voor een bescherming voor om de aankleedkussens.
– Zwemluier is verplicht.

Recreatief zwemmen
– Betalen kan alleen met pin.
– Je dient je zwemkleding te dragen onder je gewone kleding.
– Zwemmers worden ingedeeld in één van de twee groepen en dienen in deze groep te blijven zwemmen.
– Er wordt achter elkaar gezwommen. Het is niet toegestaan om in te halen,  net als stilstaan langs de rand of in het midden.
– Er dient altijd 1.5 meter afstand gehouden te worden.

Overige mededelingen
– Het recreatief zwemmen op zondag komt voorlopig te vervallen, alle andere tijden blijven ongewijzigd.

We blijven erop toezien dat iedereen in een verantwoorde en veilige omgeving kan komen zwemmen.

Zwembad De Smagtenbocht

Bossingel 3

5531 NH Bladel

T 0497 38 70 03

Neem contact met ons op

Agenda

11 juli t/m 23 augustus 2020

Zomervakantie

Lees meer